Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1992 року № 73 «Питання Державного головного комітету України по земельній реформі» та розпорядження Представника Президента України Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 20 квітня 1992 року № 44 було створено управління по земельних ресурсах області.

У зв’язку із створенням управління по земельних ресурсах області був ліквідований відділ по землекористуванню, землеустрою і охороні грунтів при облвиконкомі, який був створений згідно з рішенням облвиконкому від 28.12.1989р. № 558.
Згідно з наказом управління від 04 травня 1992 року № 1-к приступив до виконання своїх обов’язків начальник управління, який згідно з наказом Держкомзему України від 24 червня 1992 року № 46-к був призначений на посаду начальника управління земельних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Згідно з наказом Держкомзему України від 1 червня 1992 року № 7 начальники обласних та районних відділів земельних ресурсів призначаються і звільняються з посад Держкомземом України за поданням Глави відповідної місцевої державної адміністрації.
Управління по земельних ресурсах області було підзвітне Держкомзему України та Дніпропетровській обласній державній адміністрації за 1992-1993 роки.
Згідно з наказом від 25 липня 1994 року № 10 (без підстав) управління підпорядковане Держкомзему та Виконавчому комітету Дніпропетровської обласної ради народних депутатів.
Згідно з пунктом 6 Указу Президента України від 10 листопада 1994 року № 666/94 «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» та рішення Дніпропетровської обласної ради народних депутатів від 18 квітня 1995 року № 37-3/ХХП була створена єдина землевпорядна служба області.
Згідно з положенням, затвердженим головою Держкомзему від 1 квітня 2003 року, та наказом від 29 квітня 2003 року № 37 Дніпропетровське обласне управління земельних ресурсів перейменоване у Дніпропетровське обласне головне управління земельних ресурсів, яке в новій редакції було затверджено головою Держкомзему України від 25 вересня 2006 року.
Обласне головне управління Держкомзему у Дніпропетровськії області ( далі – Головне управління) є територіальним органом Держкомзему, йому підзвітне і підконтрольне.
Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, а також цим Положенням.
Основними завданнями Головного управління є:

· Підготовка та внесення Держкомзему пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, забезпечення її реалізації та проведення земельної реформи;
· Координація роботи з проведення земельної реформи;
· Організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру та координація робіт з підготовки земельно-кадастрової документації;
· Здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;
· Участь у виконанні державних, галузевих і організація розробки та виконання регіональних програм з питань розвитку і регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, територіального планування;
· Проведення у межах компетенції, визначеної Держкомземом, державної експертизи проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обгрунтувань таких проектів.