Відповідь:

Відповідно до Земельного кодексу України, кожен громадянин за власним бажанням має право безоплатно отримати земельну ділянку у приватну власність, якою він користується для обслуговування власного житлового будинку та господарських споруд. Право власності на земельну ділянку підтверджується державним актом, в якому обов’язково вказується кадастровий номер земельної ділянки.

Це дає можливість власнику землі у подальшому розпоряджуватись нею на свій розсуд: дарувати, продавати, міняти, давати в заставу та ін.