Відповідно до ст. 38 Закону України «Про державний земельний кадастр» отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів).

При вчиненні правочину щодо земельної ділянки особа може отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у державного кадастрового реєстратора або доручити отримати цей витяг нотаріусу. При здійсненні нотаріальних дій видача витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється також нотаріусами. Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відомості Державного земельного кадастру надаються на платній основі.

Отримати ж відомості з Державного земельного кадастру за плату можуть не всі, а лише:

  • власник (власники) та користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;
  • спадкоємці (правонаступники-для юридичних осіб) осіб, або уповноважені ними особи;
  • особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;
  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом;
  • особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, земле оціночних робіт, для виконання зазначених робіт.

Отже, якщо власник земельної ділянки бажатиме продати, подарувати, надати в оренду або укласти будь- який інший правочин щодо своєї землі, від повинен подати Державному кадастровому реєстратору:

1. заяву;

2. документ про оплату послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру;

3. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі поданні заяви уповноваженою особою заявника).

Потім державний кадастровий реєстратор протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви надає заявнику витяг з Державного земельного кадастру або надає мотивовану відмову у наданні такого документа.

При цьому слід зазначити, що перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлює Кабінет Міністрів України.