Сьогодні оформити право на земельну ділянку, набуту у власність внаслідок договорів купівлі-продажу, дарування тощо можна двома способами:

  • замінити державний акт на ім’я нового власника земельної ділянки;
  • проставити відмітки про перехід права власності на земельну ділянку на держакті, виданому на ім’я попереднього власника.

У першому випадку землевласнику необхідно написати заяву до відповідного територіального органу Держкомзему. До неї додаються:

  • копія державного акта на право власності на земельну ділянку;
  • копія акта приймання-передавання межових знаків на зберігання;
  • копія акта перенесення в натуру;
  • копія документа, на підставі якого набуто право на землю.

Порядок проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку затверджений постановою Кабінету Міністрів України “Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку” № 439 від 06.05.2009.

Після проставлення нотаріусом на державному акті цієї відмітки новий власник подає документи до територіального органу Держкомзему – за місцем знаходження земельної ділянки.