Відповідь:

Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Орендна плата – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, форма і строки внесення орендної плати за ділянки державної та комунальної власності встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у державній та комунальній власності – є договір оренди такої земельної ділянки.Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності , справляється виключно у грошовій формі. Землекористувачі сплачують земельний податок, а також орендну плату з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Несплата земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками – протягом півроку – вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12% від їх нормативної грошової оцінки.