Під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Корупція в Україні перетворилася на одну з загроз національної безпеки. Вплив корупції на українське суспільство і державу має комплексний та системний характер, зокрема йдеться про соціальні, економічні, владні, політичні, та міжнародні аспекти цього впливу.

Кожна людина передбачає у своєму внутрішньому законодавстві належний захист проти будь-якої необґрунтованої санкції щодо працівників, державних службовців, які мають достатні підстави підозрювати в корупції та які добросовісно доповідають про свої підозри відповідальним особам або компетентним органам.

Начальником Головного управління Держкомзему у Дніпропетровській області затверджений План роботи з кадрами, у якому враховані вимоги законодавства та передбачені заходи з питань державної служби і боротьби з корупцією.

Аналіз якісного складу осіб, зарахованих до кадрового резерву, свідчить, що до резерву зараховуються перспективні спеціалісти із відповідною освітою, досвідом роботи, в тому числі випускники і слухачі Національної академії державного управління при Президентові України.

Для забезпечення на належному рівні питання державної кадрової політики, на виконання Указу Президента України від 12.08.10 № 806 «Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики» 06.09.2010 на засіданні робочої наради Головного управління був обговорений проект Стратегії державної кадрової політики України на 2011-2020, про що повідомлено управління Державної служби Головного управління Державної служби України у Дніпропетровській області.