Дніпропетровська область

Утворений: 1923 р.

Населення: 74 715 (на 1.08.2011)

Площа: 1997 км²

Густота: 37.4 осіб/км²

Районний центр: Новомосковськ

Територією району протікають річки Самара, Самарчук, Орель, Кільчень, Багата, Татарка, Підпільнянка та ін. На півночі проходить 30 км каналу «Дніпро — Донбас», а на заході — канал Фрунзенської зрошувальної системи.

Район багатий на корисні копалини. Освоєно Багатське газоконденсатне родовище, розвідані великі запаси коксівного вугілля, нафти.

Учасникам АТО спростять механізм отримання земельних ділянок

Управління Держземагентства у Новомосковському районі Дніпропетровської області повідомляє, що механізм отримання земельних ділянок усіма без винятку військовослужбовцями, які беруть участь в антитерористичній операції, буде спрощено. Учасникам АТО буде простіше отримати наділ. Держземагентство відпрацювало алгоритм дій, розробило покрокові схеми, щоб військовослужбовець міг без зайвого клопоту оформити належні документи для отримання земельної ділянки. Військовослужбовцям необхідно із заявою звернутися безпосередньо до Головного управління Держземагентства у відповідній області за місцем проживання. При собі заявнику потрібно мати документи, що посвідчують участь в антитерористичній операції (посвідчення, наказ, довідка тощо). Для отримання більш докладної інформації можна також зателефонувати на гарячу лінію Голови Держземагентства України за телефоном 0-800-301-071 (усі дзвінки безкоштовні). Довідка. В Україні для зазначених цілей може бути використано 2521 земельний масив загальною площею 18 380,2 га, з яких для: – ведення садівництва – 1027 масивів загальною площею 12 703,9 га; – будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 1368 масивів загальною площею 4613,4 га; – індивідуального дачного будівництва – 126 масивів загальною площею 1063 гектари.

Хвилюючі земельні питання

До управління Держземагентства у Новомосковському районі Дніпропетровської області надходять звернення щодо порядку надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної власності для ведення селянського фермерського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту.
Роз’яснюємо, що порядок вирішення вказаного питання регулюється статтями 122, 123 Земельного кодексу України. Так, відповідно до пункту 2 статті 123 ЗКУ особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у користування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
Відповідний орган виконавчої влади розглядає у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
Відповідний орган виконавчої влади після погодження проекту землеустрою у встановленому порядку приймає рішення про його затвердження та надання земельної ділянки у користування.
Згідно частини четвертої статті 122 Земельного кодексу України центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 122 ЗКУ. Наказом Мінагрополітики № 40 від 25.01.2013 року Головні управління Держземагентства в областях наділено повноваженнями щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб.
Таким чином, для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої на території сільської ради заявнику необхідно звернутися до Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області з відповідним клопотанням та додатками до нього.
Повідомляємо, що із зразками клопотань щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про затвердження розробленої документації із землеустрою можна ознайомитися в управлінні Держземагентства у Новомосковському районі Дніпропетровської області (вул. Радянська, 12, каб. № 10).

Земельні питання, які найбільш хвилюють

До управління Держземагентства у Новомосковському районі Дніпропетровської області звернувся мешканець Новомосковського району з питанням: Як оформити постійне користування земельною ділянкою? Спеціалісти управління надають роз’яснення.
Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;
б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;
в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.
Вирішення питання оформлення права постійного користування регламентується ст.ст. 79-1, 92, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ), законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядком ведення Державного земельного кадастру (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.
Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність або у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України (далі – Уповноважений орган).
У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.
Уповноважений орган у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
У двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи Уповноважений орган приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.
Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Згідно статті 125 ЗКУ право постійного користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цього права. Оформлюється право постійного користування, як і будь – яке інше речове право на землю, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
Відповідно до статті 79-1 ЗКУ формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.
Державна реєстрація права постійного користування на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру

Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону України “Про Державний земельний кадастр” для внесення змін до відомостей Поземельної книги щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) заявник подає до органу, який здійснює ведення Поземельної книги: заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру; оригінали документації із землеустрою, технічної документації з оцінки земель, які згідно з цим Законом є підставою для внесення таких змін; документацію із землеустрою, на підставі якої вносяться зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі електронного документа; документ, що підтверджує оплату послуг із внесення змін до відомостей про земельну ділянку до Поземельної книги.
Згідно з п.п. 152, 153 Порядку ведення Державного земельного кадастру у разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру.
До заяви додаються:
– документи (або їх посвідчені копії) що містять зазначені у повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель з виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;
– документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно — правовими актами).
Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Виправлення помилок, допущених у відомостях державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

Втрата державного акта на землю – шляхи вирішення питання.

До управління Держземагентства у Новомосковському районі Дніпропетровської області надходить чимало звернень від громадян з питанням щодо втрати державних актів на землю. Спеціалісти управління надають роз’яснення з цих питань.
З початку 2013 року видача державних актів на право власності на землю не здійснюється, а право власності на земельні ділянки реєструється у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. На заміну державним актам уже більше року видаються свідоцтва про право власності на нерухоме майно та витяги з Державного реєстру прав.
Реєстрація ж земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі, ведення якого здійснюють територіальні органи Держземагенства України.
Щоб зареєструвати земельну ділянку, як об’єкт, потрібно перш за все сформувати її та отримати витяг із Державного земельного кадастру. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. Лише після цього необхідно звертатися до територіального органу Державної реєстраційної служби України для подальшої реєстрації права власності на земельну ділянку.
Державна реєстрація прав є обов’язковою. Права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації, виникають з моменту такої реєстрації.
З 12 лютого 2014 року введено в дію новий Порядок реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868. Даний Порядок врегулював проблеми, пов’язані із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням правовстановлюючих документів на землю.
Так, у разі втрати, пошкодження чи зіпсування державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013, заявник подає органові державної реєстрації прав:
1) завірену в установленому порядку органом, що видавав документ, копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;
2) оголошення про втрату документа у регіональних друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).
За результатами розгляду заяви та документів реєстратор проводить державну реєстрацію права власності з видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа. У свідоцтві зазначається серія, номер, назва, дата видачі та суб’єкт, який здійснив видачу втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.
На території міста Новомосковська та Новомосковського району ведення Державного земельного кадастру забезпечує управління Держземагентства у Новомосковському районі, що розташоване за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 12. Територіальний орган державної реєстрації прав знаходиться за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 6.

Зміни до річного плану

Запитуйте-відповідаємо!

До управління Держземагентства у Новомосковському районі Дніпропетровської області звернувся начальник громадянин з проханням надати роз’яснення щодо порядку надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування .
Спеціалісти управління надають роз’яснення. Надання земельних ділянок юридичним особам здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок. Повноваження органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері чітко визначає ст. 122 Земельного кодексу України. Даною нормою, зокрема, встановлено, що надання земельних ділянок цим суб’єктам для всіх потреб здійснюють сільські, селищні та міські ради із земель комунальної власності відповідних територіальних громад, а районні та обласні ради — з відповідних земель спільної власності територіальних громад. Повноваження органів виконавчої влади щодо надання земельних ділянок із земель державної власності розмежовані з урахуванням рівня цих органів та місця розташування і цільового призначення земельних ділянок.
Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам встановлює ст. 123 Земельного кодексу України. З аналізу змісту цієї норми випливає, що підставою виникнення даного права землекористування є сукупність юридичних фактів (клопотання про відведення земельної ділянки, рішення про надання земельної ділянки, визначення її меж на місцевості (в натурі), одержання документа, що посвідчує право постійного землекористування та його державна реєстрація).
Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування можно поділити на певні стадії :
1.Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.
2. Юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності, звертається з відповідним клопотанням до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.
4. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
Форма типового договору, нормативи та строки розробки проектів відведення земельних ділянок визначаються Кабінетом Міністрів України.
5. Розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників; фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками.
6. Проект відведення земельної ділянки погоджується відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України.
7. Після погодження проекту із землеустрою проводиться державна реєстрація земельної ділянки, згідно із Законом України « Про державний земельний кадастр » та Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051.
8. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.

Спеціалісти Управління у Новомосковському районі
30.05.2013

До Управління Держземагентства у Новомосковському районі звернувся мешканець м. Перещепине з питанням, чи існують пільги на розробку технічної документації із землеустрою на земельну ділянку як інваліду війни 1-ї групи по зору. Чи можна розробити технічну документацію в Інституті землеустрою, де він знаходиться і як куди звернутися за телефоном.
Спеціалісти управління надають роз’яснення, що згідно ч.3 ст. 26 Закону України «Про землеустрій» взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. А відповідно до п. „г” ч.1 та ч.2 ст.27 – замовники документації із землеустрою визначають за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт, терміни їх виконання і порядок їх оплати.
Таким чином, пільги при визначенні вартості робіт із виготовлення землевпорядної документації для окремих категорій громадян не передбачені. Разом з тим, згідно ч.2 ст.27 Закону України „Про землеустрій” замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.
ДП «Дніпропетровський iнститут землеустрою» розташований за адресою : 52005, Ювілейне, вул. Радгоспна , 42, телефон (562) 27-90-72. Діяльність: землекористування і землевпорядження.

До Управління Держземагентства у Новомосковському районі звернулася мешканка с. Василівка для консультації. Отримавши в спадок земельну ділянку, переоформила державний акт. Заявник цікавиться, чи можна було переоформляти не на спадкоємця, а на іншу людину земельну ділянку? Як переоформити земельну ділянку на людину, яка не є спадкоємцем?
Спеціалісти управління Держземагентства у Новомосковському районі надають роз’яснення. Питання про спадкуванняї регулюється Цивільним кодексом України, яким визначено наступне :
– спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)- ст. 1216 ЦКУ;
– спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини- ч.1 ст. 1222 ЦКУ;
– спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (стаття 2 цього Кодексу) – ч.2 ст. 1222 ЦКУ;
– право на спадкування мають особи, визначені у заповіті – ч.1 ст. 1223 ЦКУ;
– у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у
статтях 1261-1265 Цивільного кодексу – ч. 2 ст. 1223 ЦКУ;
– право на спадкування виникає у день відкриття спадщини – ч.3 ст. 1223 ЦКУ.
На підставі вищевикладеного, земельну ділянку, що входила до спадщини, можна переоформити тільки на спадкоємців.

Спеціалісти управління Держземагентства у Новомосковському районі