ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління

                                                                                   Держгеокадастру у

Дніпропетровській області

18 березня 2024 року 13

 

 

Обґрунтування

підстави для здійснення закупівлі, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, шляхом  укладення договору про закупівлю з суб’єктом природної монополії Комунальним підприємством «Новомосковськтеплоенерго», на підставі  абзацу четвертого підпункту 5  пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 471) (далі – Особливості)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

  • найменування замовника: Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області
  • місцезнаходження замовника: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А
  • ідентифікаційний код замовника: 39835428
  • категорія: органи державної влади.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з постачання теплової енергії за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

 

Розмір бюджетного призначення: 74 091,48 грн з ПДВ згідно з планом закупівлі.

 

Застосування виключення: відповідно до абзацу четвертого підпункту 5 пункту 13 Особливостей, роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

 

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:

Необхідність здійснення закупівлі теплової енергії пов’язана з забезпеченням опаленням орендованого приміщення, в якому розміщується відділ № 6 управління надання адміністративних послуг, за адресою: Дніпропетровська область,                      м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 12, в межах бюджетних асигнувань, встановлених Кошторисом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області на 2024 рік по бюджетній програмі КПКВК 2803010 «Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру» за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2271 «Оплата теплопостачання».

Наявність підстав, визначених абзацом четвертим підпункту 5 пункту 13 Особливостей, для закупівлі теплової енергії у Комунального підприємства «Новомосковськтеплоенерго» (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 03342190) (далі – КП  «Новомосковськтеплоенерго») шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу обґрунтовується тим, що такі послуги можуть бути поставлені виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена.

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень. З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цих Законом,  визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. На виконання цієї норми Закону, Постановою КМУ від 12.10.2023 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні затверджено Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Указом Президента України від 05.02.2024 року № 49/2024 «Про продовження діє воєнного стану в Україні» термін дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту 13 придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1.5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі відсутності конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.

Згідно з абз. 2 частини 1 статті Закону України «Про природні монополії», природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути змінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни ціни на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Згідно зі ст.5 Закону України «Про природні монополії» зведений перелік суб’єктів природних монополій (далі – Зведений перелік) ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, – національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Відповідно до пункту 4 Порядку складання та ведення Зведеного переліку суб’єктів природних монополій (далі – Порядок), затвердженого розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012 № 874-р, внесення суб’єктів природних монополій до Зведеного переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики,  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг.

Порядок складання і ведення Реєстру суб’єктів природних монополій, затверджений постановою НКРЕКП від 19.10.2017 № 1268 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» (зі змінами). Відповідно до п.7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). Відповідно до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.01.2024, розміщеного на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (порядковий номер 12 у розділі «Дніпропетровська область», https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/2023newAMCU/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%A1%D0%86%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC.pdf) КП «Новомосковськтеплоенерго» займає монопольне становище на ринку постачання теплової енергії у Дніпропетровській області, у тому числі у  м. Новомосковськ.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», (далі – НКРЕП) НКРЕП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема: діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва  теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру НКРЕКП, затверджений постановою НКРЕКП від 21.08.2018 № 886 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру НКРЕКП» (зі змінами).

Відповідно до Законів України «Про НКРЕКП», «Про житлово-комунальні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» контроль та регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках здійснюють обласні, Київська міська державна адміністрація, які на сьогодні є органом ліцензування та уповноважені здійснювати контроль за додержанням ними Ліцензійних умов.

Листом від 10.11.2017 № 4238/0/112-17 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації підтверджує, що КП «Новомосковськтеплоенерго» є ліцензіатом Дніпропетровської облдержадміністрації відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» та відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензії                                                                КП «Новомосковськтеплоенерго» на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії Серії АД № 041953, № 041954, № 041955.

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії надані органам місцевого самоврядування.

Відповідно до Рішення Виконкому Новомосковської міської ради від                11 грудня 2023р.   № 842/0/6-23 «Про внесення змін та доповнень до рішення від 17.08.2023 року № 469/0/6-23 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних організацій та інших споживачів» шляхом коригування» було затверджено тариф на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається КП «Новомосковськтеплоенерго» для бюджетних установ за вартістю 3629,80 грн за 1Гкал.

Відповідно до листа Новомосковської районної ради від 21.02.2024                         № 45/0/2-24 (власник будівлі за адресою м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 12, в якій орендує приміщення відділ № 6 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області) послуги з надання теплової енергії за зазначеною адресою надає єдине комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго».

Не укладання договору з КП «Новомосковськтеплоенерго» призведе до припинення постачання теплової енергії, припинення централізованого опалення приміщення, в якому розміщується відділ № 6 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене КП «Новомосковськтеплоенерго» є єдиним суб’єктом господарювання, що може постачати теплову енергію за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 12, у зв’язку з чим виникла ситуація, передбачена абзацом четвертим підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин.

 

Перелік документів, що підтверджують відсутність конкуренції з технічних причин, відповідно до абзацу четвертого підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель

 

  1. Лист Новомосковської районної ради № 45/0/2-24 від 21.02.2024.
  2. Рішення Виконкому Новомосковської міської ради від 11 грудня 2023р.              № 842/0/6-23 «Про внесення змін та доповнень до рішення від 17.08.2023 року            № 469/0/6-23 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для населення, бюджетних організацій та інших споживачів» шляхом коригування».
  3. Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 31.01.2024.
  4. Довідка Департамента житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10.11.2017 № 4238/0/112-17 «Про безстроковість ліцензій».
  5. Ліцензії НКРЕКП Серії АД № 041953, № 041954, № 041955.
  6. Лист Антимонопольного комітету України від 08.02.2023 № 100-29.2/10-3722е «Про надання інформації».