ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління

                                                                                   Держгеокадастру у

Дніпропетровській області

23 травня 2024 року 21

 

Обґрунтування

підстави для здійснення закупівлі згідно з  абзацом шостим підпункту 5  пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування замовника: Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

місцезнаходження замовника: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А

ідентифікаційний код замовника: 39835428

категорія: органи державної влади

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Електрична енергія», за кодом  ДК 021:2015-09310000-5 Електрична енергія

 

Розмір бюджетного призначення: 4880,08 грн згідно з планом закупівлі.

 

Підстави для здійснення закупівлі:

Відповідно до абзацу шостого підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»  придбання замовниками товарів i послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становись або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання, у випадку укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу.

 

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:

 

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень. З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3⁷ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цих Законом,  визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 «Про продовження дії воєнного стану в Україні» термін дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Про наявність обґрунтованих підстав для здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, шляхом укладання договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії свідчать наступні обставини.

У зв’язку з закінченням строку дії Договору про постачання електричної енергії споживачу № ГЕС-01/2023/2 від 25.01.2023, укладеного між Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області (далі – Головне управління) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал Енерджі Солюшен», який був продовжений  на період з 01.01.2024 до 31.01.2024, для проведення  процедури закупівлі постачальником електричної енергії ТОВ «Глобал Енерджі Солюшен» було припинено постачання електричної енергії Замовнику з 01.02.2024.

Уповноваженою особою було оголошено відкриті торги з ідентифікатором                        UA–2024-02-01-009982-а на придбання Електричної енергії, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі – Закупівля), про що свідчить наявність звіту про результати проведення такої процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З переможцем процедури закупівлі, а саме, з ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 29.02.2024  було укладено Договір  про постачання/закупівлю електричної енергії на строк з 01.03.2024 по 31.12.2024. За час проведення процедури відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, її споживання підрозділами Головного управління відбувалося відповідно до законодавства від постачальника  «останньої надії».

Обсяг закупівлі визначений на підставі фактичного споживання електричої енергії Відділом  № 4  управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області за  адресою:  50057,            м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1 за період з 01.02.2024 по 29.02.2024, що підтверджується рахунком  ДПЗД «Укрінтеренерго».

Стаття 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає статус постачальника «останньої надії». Так, постачальник «останньої надії» визначається Кабінетом Міністрів України строком на три роки за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Підключення до постачальника «останньої надії» було здійснено автоматично, до моменту обрання нового елекропостачальника.

Умови та порядок постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» визначено в Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуги  від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРЕЕ). Згідно з пунктом 3.4.4. ПРРЕЕ постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником.

Відповідно до п.3.4.2 ПРЕЕ постачальник “останньої надії” надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

1) банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником Правил ринкуПравил ринку РДН та ВДР, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених цими Правилами.

Відповідно до п. 6.2.6 ПРЕЕЕ, якщо споживач до моменту його переведення на постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” не обрав електропостачальника або не забезпечив власного споживання шляхом купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, адміністратор комерційного обліку в одноденний термін переводить такого споживача на постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” шляхом внесення змін в одноденний строк до реєстрів точок комерційного обліку електропостачальника щодо постачальника “останньої надії” у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, з одночасним повідомленням операторів системи та постачальника “останньої надії”.

Згідно з пунктом 1.2.9. ПРРЕЕ постачальник “останньої надії” здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії”, зміст якого визначається постачальником “останньої надії” на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” (додаток 7 до цих Правил), є публічним договором приєднання та вважається укладеним у визначених законодавством України та цими Правилами випадках, у разі настання яких споживач безакцептно приймає умови договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії”.

Тариф на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» визначається щомісячно, відповідно до частини п’ятої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» згідно з Порядком формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05 жовтня 2018 року № 1179, та включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії» та ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі.

Про зміни цін (тарифів) на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» такий постачальник зобов’язаний повідомляти споживача на своєму веб-сайті або через медіа у строки, визначені порядком формування ціни, за якою здійснює постачання електричної енергії споживачам постачальник «останньої надії».

При цьому, ціна (тариф) на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» не враховує плату за послуги з передачі та розподілу електричної енергії відповідному оператору системи передачі та оператору системи розподілу.

Відповідно до частини восьмої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 6.2.3 ПРРЕЕ постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу.

Відповідно до пункту 66 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник «останньої надії» – визначений відповідно до цього Закону  електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником.

На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладання відповідно до ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених ПРРЕЕ.

Постачальник «останньої надії» маж повідомити споживачу умови постачання, ціни на електричну енергію, а також про право споживача на вибір електропостачальника. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний оприлюднити зазначену інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

Крім обов’язків, визначених статтею 57 Закону України «Про ринок електричної енергії», постачальник «останньої надії» зобов’язаний:

  1. Здійснювати постачання електричної енергії споживачам у випадках, визначених цією статтею, до обрання споживачами електропостачальника, але не більше як протягом 90 днів.
  2. Інформувати споживачів щодо умов постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» у визначеному законодавством порядку.

Постачальник «останньої надії» зобов’язаний припинити постачання електричної енергії споживачу у разі настання однієї з таких подій:

  • здійснення постачання електричної енергії споживачу іншим електропостачальником на підставі укладеного ними договору постачання електричної енергії відповідно до ПРРЕЕ;
  • закінчення встановленого цим Законом строку постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

Розпорядженням KMУ від 12 грудня 2018 р. № 1023-p (зі змінами) Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником «останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року, яке розміщене за посиланням  https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vidachu-litsenziy-z-postachannya-elektrichnoi-energii-spozhivachu-prat-akkhz-tov-enersvit-tov-energopostachalnik-tov-intekhservis-tov-megaenergo-postach-tov-kramatorskteploe-616da7c3053d1?id=35699.

ДПЗД «Укрінтеренерго» діє на підставі ліцензії на постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно з постановою НКРЕКП від 06 листопада 2018 року № 1344 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ПРАТ «АКХЗ», ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК», ТОВ «МЕГАЕНЕРГО ПОСТАЧ», ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ «ПЕТ», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЕНЕРГОСТІЛ», ТОВ «ТІС», ТОВ «УКРТРАНСЛІТ», ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».

Зважаючи на викладене, враховуючи необрання Головним управлінням нового електропостачальника після припинення договору на постачання електричної енергії споживачу з 01.02.2024 існує наявна потреба в укладанні договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» відповідно до абзацу 6 підпункту 5 пункту 13 Особливостей та здійснити закупівлю Електричної енергії за кодом ДК 021:2015-09310000-5-«Електрична енергія» на суму 4880,08 грн шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару з Державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго».

 

Перелік документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, шляхом укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії, відповідно до абзацу шостого підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель:

 

  1. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.
  2. Розпорядженням КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1023-р «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії»».
  3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в 05.10.2018 року № 1179 «Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії».
  4. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в 06.11.2018 року № 1344 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ПРАТ «АКХЗ», ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК», ТОВ «МЕГАЕНЕРГО ПОСТАЧ», ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ «ПЕТ», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЕНЕРГОСТІЛ», ТОВ «ТІС», ТОВ «УКРТРАНСЛІТ», ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».
  5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії».