1. Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)
  2. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції “14” липня 2016 року № 2. Документ можна завантажити за посиланням.
  3. Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів. Документ можна завантажити  за посиланням.
  4. Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», затверджений рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 19, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609. (пунком 3 Порядку передбачено, що перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, або інший структурний підрозділ такого органу).
  5. Про  функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089.(пункт 5 розділу ІІ стосується вимог та термінів подання щорічної декларації суб’єкта декларування;  декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону).
  6. Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.
  7. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848. Документ можна завантажити за посиланням.
  8. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31. Документ можна завантажити за  посиланням.