ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління Держгеокадастру у
Дніпропетровській області
від «____»_________ № ____

ПЛАН
заходів Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2017 рік

 


з/п
Найменування завдання
згідно з постановою КМУ
від 29 квітня 2015 року № 265
Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
1
2
3
4
5
1.
Створення інституціонального механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики
Участь у тренінгах, семінарах, робочих нарадах для працівників уповноважених підрозділів, що проводяться Держгеокадастром
Відповідно до строків, визначених Держгеокадастром
Сектор запобігання та виявлення корупції
Організація проведення тренінгів, семінарів, нарад тощо для відповідальних працівників територіальних органів у районах та містах
Відповідно до строків, визначених Держгеокадастром
Сектор запобігання та виявлення корупції
1
2
3
4
5
2.
Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Проведення на основі результатів аналізу корупційних ризиків моніторингу дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Головного управління, та притягнення в межах компетенції до відповідальності осіб, винних у його порушенні.
2017 рік
Сектор запобігання та виявлення корупції,
Управління персоналом,
відповідальні працівники структурних підрозділів у районах та містах Головного управління
Проведення методичної та роз’яснювальної роботи із застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також запобігання його виникненню.
2017 рік
Сектор запобігання та виявлення корупції, відповідальні працівники структурних підрозділів у районах та містах Головного управління
3.
Впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків
Виконання антикорупційної програми Держгеокадастру відповідно до вимог Закону України України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»
Щороку
Сектор запобігання та виявлення корупції, відповідальні працівники структурних підрозділів у районах та містах Головного управління
Подання до Держгеокадастру інформації про виконання Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області антикорупційних програм.
Щороку
до 05 лютого,
05 квітня,
05 липня,
05 жовтня
Сектор запобігання та виявлення корупції, відповідальні працівники структурних підрозділів у районах та містах Головного управління
1
2
3
4
5
Забезпечення визначення відповідальних осіб за виконання завдань, передбачених Планом заходів, та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Щороку
Сектор запобігання та виявлення корупції,
керівники структурних підрозділів у районах та містах Головного управління
Узагальнення інформації про виконання Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області антикорупційних програм.
Щороку до
15 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 вересня
Сектор запобігання та виявлення корупції, відповідальні працівники структурних підрозділів у районах та містах Головного управління

Головний спеціаліст сектору запобігання та
виявлення корупції, на якого покладено виконання
обов’язків за посадою завідувача цього ж сектору І.М. Садовенко