На території Дніпропетровської області працюють більше 100 суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою та земле оціночних робіт та земельних торгів.
За 2014 рік проведено 4 планові перевірки суб’єктів господарювання, з них 2 планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земле оціночних робіт та 2 планові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері землеустрою, в тому числі вимог технічного та технологічного забезпечення робіт із землеустрою.
За 2014 рік до Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області для проведення державної землевпорядної експертизи надійшов 136 об’єкт державної експертизи, з них підлягали обов’язковій державній експертизі – 124 документації (91 %).
Із загальної кількості документацій, які подані для проведення державної землевпорядної експертизи за 2014 рік документацій з нормативної грошової оцінки – 36 % (49 документації).
Проведено державну експертизу 95 об’єктів експертизи, з яких 17 оцінено позитивно, 18 погоджено з зауваженнями, 47 повернуто на доопрацювання, 13 оцінено негативно.
На вимогу замовника 6 документацій повернуто без розгляду.
Експертиза одного поданого об’єкта документації не проводилась, оскільки відповідно до п. 4.1. Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217 проведення державної експертизи поданої документації належить до компетенції Держземагентства України. По даному об’єкту був підготовлений супровідний лист до Держземагентства України на проведення обов’язкової первинної державної експертизи.
Об’єкти, які підлягають обов’язковій (первинній, повторній, додатковій) державній експертизі приймаються виключно через Центр надання адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради.