Звіт про інвентаризацію містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані (далі – Звіт) формується на виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 04.11.2013 № 41337/1/1-13 до доручення Президента України від 18.10.2013 № 1-1/2727 за результатами інвентаризації містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані.
Звіт складається з наступних розділів (підрозділів):
1. Геодезичні дані:
1.1. Каталоги координат.
1.2. Картки-кроки пунктів полігонометрії.
1.3. Схеми геодезичних мереж міста.
2. Топографічні плани:
2.1. Топографічні плани масштабу 1:500.
2.2. Топографічні плани масштабу 1:2000.
2.3. Топографічні плани масштабу 1:5000.
3. Топографічні карти:
3.1. Топографічні карти масштабу 1:10 000.
3.2. Топографічні карти масштабу 1:25 000.
3.3. Топографічні карти масштабу 1:50 000.
3.4. Топографічні карти масштабу 1:100 000.
4. Містобудівна документація.
5. Матеріали лісовпорядкування.
6. Графічні матеріали режимоутворюючих об’єктів.
6.1. Графічні матеріали з нанесеними межами об’єктів природно-заповідного фонду.
6.2. Графічні матеріали з відображенням систем енергопостачання.
6.3. Графічні матеріали схем газо-, нафто-, аміакопроводів та інших продуктопроводів.
6.4. Графічні матеріали схем автомобільних доріг та їх інфраструктури
6.5. Графічні матеріали схем залізниць та їх інфраструктури
6.6. Графічні матеріали з відображенням об’єктів водного фонду
6.7. Графічні матеріали з відображенням об’єктів культурної спадщини
В свою чергу, кожен розділ (підрозділ) Звіту представлений у вигляді таблиці, у якій зазначається інформація по видам матеріалів, а саме:
У таблиці 1.1. Каталоги координат:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Київ.
У колонці 3 “Назва (номер) пункту” вказується, у разі наявності, назва та номер геодезичного пункту, наприклад:А(1463).
У колонці 4 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 5 “Система висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 6 “Система координат” вказується система координат, наприклад: СК-42.
У колонці 7 “Клас (розряд) пункту” вказується клас та розряд геодезичного пункту, наприклад: 4 клас, 1 розряд.
У колонках 8 та 9 “Вигляд. Паперовий. Електронний” вказується вигляд, в якому наявний матеріал: паперовий або електронний. У разі наявності матеріалу в паперовому вигляді ставиться позначка “так”. У разі наявності, матеріалу в електронному вигляді ставиться позначка формату файла, наприклад *.xls.
У колонці 10 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, м. Київ, вул. Червоноармійська, 69.

У таблиці 1.2. Картки-кроки пунктів полігонометрії:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Київ.
У колонці 3 “Назва (номер) пункту” вказується, у разі наявності, назва та номер геодезичного пункту, наприклад:А(1463).
У колонці 4 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 5 “Клас (розряд) пункту” вказуються клас та розряд геодезичного пункту наприклад: 4 клас, 1 розряд.
У колонці 6 “Рік закладки (оновлення)” вказується рік закладки або оновлення пункту полігонометрії, наприклад: 2011.
У колонках 8 та 9 “Вигляд. Паперовий. Електронний” вказується вигляд, в якому наявний матеріал: паперовий або електронний. У разі наявності матеріалу в паперовому вигляді ставиться позначка “так”. У разі наявності, матеріалу в електронному вигляді ставиться позначка формату файла, наприклад *.pdf.
У колонці 9 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, м. Київ, вул. Червоноармійська, 69.

У таблиці 1.3. Схеми геодезичних мереж міста:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Київ.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: схема геодезичної мережі міста Києва.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:10 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: місцева. Якщо система координат невідома ставиться позначка “-”.
У колонці 6 “Кількість пунктів” зазначається кількість геодезичних пунктів, наприклад: 44.
У колонці 7 “Клас (розряд) пунктів” вказуються клас та розряд геодезичних пунктів наприклад: 4 клас, 1 розряд.
У колонці 8 “Гриф обмеження доступу” “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 9 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила матеріал, наприклад: Науково-дослідний інститут геодезії і картографії.
У колонці 10 “Кількість листів документу” вказується кількість листів, з яких складається матеріал, наприклад: 1.
У колонках 11 та 12 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 11 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А0, А1, А3;
у колонці 12 “Фізичний стан” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 13 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 14 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 15 “Система координат” вказується система координат, наприклад: місцева;
у колонці 16 “Формат” вказується формат файлу матеріалу, наприклад: шейп-файл.
У колонці 17 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, м. Київ, вул. Червоноармійська, 69.

У таблиці 2.1. Топографічні плани масштабу 1:500:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: топографічний план масштабу 1:500.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: 4-Б-10.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:500.
У колонці 6 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: місцева.
У колонці 7 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічного плану, наприклад: 1984.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується дата актуальності стану місцевості, наприклад: 1984.
У колонці 10 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру до даного топографічного плану, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності – “відсутній”.
У колонці 11 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний вид матеріалу, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонці 13 “Наявність окремого шару інженерних комунікацій” вказується наявність матеріалу, на якому окремо відображені інженерні комунікації, наприклад: “так” – у разі наявності, “ні”-у разі відсутності.
У колонках 14 та 15 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 14 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:50*50 см;
у колонці 15 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 16, 17, 18, 19 та 20 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 16 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 17 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 18 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 19 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 20 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 21 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ містобудування та архітектури виконкому Марганецької міської ради, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,7.

У таблиці 2.2. Топографічні плани масштабу 1:2000:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: топографічний план масштабу 1:2000.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: 13-А.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:2000.
У колонці 6 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: місцева.
У колонці 7 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічного плану, наприклад: 1984.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується дата актуальності стану місцевості, наприклад: 1984.
У колонці 10 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру до даного топографічного плану, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності – “відсутній”.
У колонці 11 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний вид матеріалу, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонках 13 та 14 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 13 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:50*50 см;
у колонці 14 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 15, 16, 17, 18 та 19 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 15 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 16 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 17 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 18 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 19 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 20 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ містобудування та архітектури виконкому Марганецької міської ради, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,7.

У таблиці 2.3. Топографічні плани масштабу 1:5000:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: топографічний план масштабу 1:5000.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: 13.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:5000.
У колонці 6 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: місцева.
У колонці 7 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСМ-77.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічного плану, наприклад: 1982.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується дата актуальності стану місцевості, наприклад: 1982.
У колонці 10 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру до даного топографічного плану, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності – “відсутній”.
У колонці 11 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонках 13 та 14 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 13 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:50*50 см;
у колонці 14 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 15, 16, 17, 18 та 19 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 15 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 16 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 17 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 18 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 19 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 20 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ містобудування та архітектури виконкому Марганецької міської ради, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,7.

У таблиці 3.1. Топографічні карти масштабу 1:10 000:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:10 000 та їх тиражні відбитки.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: M-35-144-Г-г-4.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:10 000.
У колонці 6 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 7 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: СК-42.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічної карти, наприклад: 1956.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується актуальність стану місцевості, наприклад: 1955.
У колонці 10 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 11 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру топографічної карти, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності -“відсутній”.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонках 13 та 14 “Кількість листів документу” вказується:
у колонці 13 “Видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:10 000, розчленовані за елементами змісту” вказується кількість видавничих оригіналів карт;
у колонці 14 “Тиражні відбитки топографічних карт масштабу 1:10 000” вказується загальна кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 1.
У колонках 15 та 16 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 15 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:50*50 см;
у колонці 14 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 17, 18, 19, 20 та 21 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 17 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 18 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 19 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 20 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 21 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 21 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ Держземагентства у місті Марганець Дніпропетровської області, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,6.

У таблиці 3.2. Топографічні карти масштабу 1:25 000:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:25 000 та їх тиражні відбитки.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: M-35-144-Г-г.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:25 000.
У колонці 6 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 7 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: СК-42.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічної карти, наприклад: 1964.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується дата актуальності стану місцевості, наприклад: 1955.
У колонці 10 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 11 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру топографічної карти, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності -“відсутній”.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонках 13 та 14 “Кількість листів документу” вказується:
у колонці 13 “Видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:25 000, розчленовані за елементами змісту” вказується кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 5;
у колонці 14 “Тиражні відбитки топографічних карт масштабу 1:25 000” вказується кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 1;
У колонках 15 та 16 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 15 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:40*40 см;
у колонці 14 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 17, 18, 19, 20 та 21 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 17 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 18 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 19 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 20 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 21 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 21 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ Держземагентства у місті Марганець Дніпропетровської області, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,6.

У таблиці 3.3. Топографічні карти масштабу 1:50 000:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:50 000 та їх тиражні відбитки.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: M-35-144-Г.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:50 000.
У колонці 6 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 7 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: СК-42.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічної карти, наприклад: 1964.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується стан місцевості станом на дату (рік) складання топографічної карти, наприклад: 1963.
У колонці 10 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру топографічної карти, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності -“відсутній”.
У колонці 11 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонках 13 та 14 “Кількість листів документу” вказується:
у колонці 13 “Видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:50 000, розчленовані за елементами змісту” вказується кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 5;
у колонці 14 “Тиражні відбитки топографічних карт масштабу 1:50 000” вказується кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 1.
У колонках 15 та 16 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 15 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:40*40 см;
у колонці 16 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 17, 18, 19, 20 та 21 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 17 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 18 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 19 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 20 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 21 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 21 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ Держземагентства у місті Марганець Дніпропетровської області, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,6.

У таблиці 3.4. Топографічні карти масштабу 1:100 000:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:місто Марганець Дніпропетровської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:100 000 та їх тиражні відбитки.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується номенклатура матеріалу, наприклад: M-35-144.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:100 000.
У колонці 6 “Cистема висот” вказується система висот, наприклад: БСВ-77.
У колонці 7 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: СК-42.
У колонці 8 “Рік видання” вказується рік видання топографічної карти, наприклад: 1964.
У колонці 9 “Стан місцевості” вказується дата актуальності стану місцевості, наприклад: 1963.
У колонці 10 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру топографічної карти, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності -“відсутній”.
У колонці 11 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: дск.
У колонці 12 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Українське державне аерогеодезичне підприємство.
У колонках 13 та 14 “Кількість листів документу” вказується:
у колонці 13 “Видавничі оригінали топографічних карт масштабу 1:100 000, розчленовані за елементами змісту” вказується кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 5;
у колонці 14 “Тиражні відбитки топографічних карт масштабу 1:100 000” вказується загальна кількість видавничих оригіналів карт, наприклад: 1.
У колонках 15 та 16 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 15 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:40*40 см;
у колонці 16 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 17, 18, 19, 20 та 21 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 17 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 18 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB або GreyScale;
у колонці 19 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 20 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 21 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300, 400.
У колонці 21 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ Держземагентства у місті Марганець Дніпропетровської області, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська,6.

У таблиці 4. Містобудівна документація:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:смт. Борова Фастівський район Київська область.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: генеральний план смт. Борова.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:5 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік видання містобудівної документації, наприклад: 2009.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Українське державнне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання.
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А1;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color або RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 17 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ та розвитк інфраструктури Фастівської районної державної адміністрації,м.Фастів, пл. Соборна,1.

У таблиці 5. Матеріали лісовпорядкування:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:Бородянський район Київської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: Планшет 4 ДП “Тетерівський лісгосп” Поташнянське лісництво.
У колонці 4 “Номенклатура” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: Планшет 4.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:5 000.
У колонці 6 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 7 “Рік розробки” вказується рік розробки матеріалів лісовпорядкування, наприклад: 1990.
У колонці 8 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 9 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Архітектурно-планувальна майстерня №4 Гіпроград.
У колонці 10 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонці 11 “Наявність формуляру” вказується наявність або відсутність формуляру матеріалу лісовпорядкування, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності – “відсутній”.
У колонці 12 “Наявність каталогу координат” вказується наявність або відсутність каталогу координат, наприклад, у разі наявності зазначається “наявний”, а у разі відсутності -“відсутній”.
У колонці 13 “Загальна площа об’єкту лісовпорядкування” вказується площа об’єкту в гектарах, наприклад : 878.
У колонках 14 та 15 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 14 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:50х50 см;
у колонці 15 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 16, 17, 18, 19 та 20 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 16 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 17 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 18 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 19 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 20 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 21 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: ДП “Тетерівський лісгосп”, м.Київ, вул.Святошинська, 30.

У таблиці 6.1. Графічні матеріали з нанесеними межами об’єктів природно-заповідного фонду:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:Фастівський район Київської області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: Схема Урочища кончаки.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:10 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів з нанесеними межами об’єктів природно-заповідного фонду, наприклад: 1990.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Державна екологічна інспекція Фастівського району.
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А1;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 17 “Площа об’єкту природно-заповідного фонду”, вказується загальна площа об’єкту в гектарах, наприклад: 72.
У колонці 18 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Міністерство екології та природних ресурсів України, м.Київ,вул.Липківського,5.

У таблиці 6.2. Графічні матеріали з відображенням систем енергопостачання:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:м.Фастів Київська область.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: Схема ліній електропередач, які знаходяться на території Фастівської міської ради Фастівського району Київської області.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:10 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів з відображенням систем енергопостачання, наприклад: 2012.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: ТОВ “Інтеграл сервіс”.
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А3;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 17 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: ПАТ “Київобленерго”, м.Київ, вул.Стеценка, 1а.

У таблиці 6.3. Графічні матеріали схем газо-, нафто-, аміакопроводів та інших продуктопроводів:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська області.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: Перехід через автомобільну дорогу Київ-Одеса.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:1 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів схем газо-, нафто-, аміакопроводів та інших продуктопроводів, наприклад: 1990.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: ПАТ «Укргазпроект».
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А2;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 17 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: ПАТ «Укртрансгаз», м.Київ, вул. Кловський спуск, 9/1.

У таблиці 6.4. Графічні матеріали схем автомобільних доріг та їх інфраструктури:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:м. Фастів Київська область.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: План автомобільної дороги Фастів-Козятин ПК 5+70,7 – ПК 10+45,8.
У колонці 4 “Назва дороги” вказується назва автодороги, наприклад: автодорога Фастів-Козятин.
У колонці 5 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:1 000.
У колонці 6 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 7 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів схем автомобільних доріг та їх інфраструктури, наприклад: 2010.
У колонці 8 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 9 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: ТОВ “ПІК ТЕХПРОЕКТ”.
У колонці 10 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 2.
У колонках 11 та 12 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 11 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А0;
у колонці 12 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 13, 14, 15, 16 та 17 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 13 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 14 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 15 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 16 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 17 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 18 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: ТОВ “ПІК “ТЕХПРОЕКТ” м. Фастів, вул. Соборна, 10.

У таблиці 6.5. Графічні матеріали схем залізниць та їх інфраструктури:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:м. Фастів Київська область.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: План залізничних колій дільниці №3 Фастівської дистанції.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:1 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів схем залізниць та їх інфраструктури, наприклад:2010.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: ТОВ “ПІК ТЕХПРОЕКТ”
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А2;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 50.
У колонці 17 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Фастівська дистанція колії ДТГО “Південно-західна залізниця”, м.Фастів, вул.Шевченка, 35.

У таблиці 6.6. Графічні матеріали з відображенням об’єктів водного фонду:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:Фастівський район Київська область.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: Схема розміщення пунктів спостереження моніторингу вод та аналіз перевищення гранично допустимої концентрації хімічних речовин на р.Унава.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:100 000.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів з відображенням об’єктів водного фонду, наприклад:2006.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: ПАТ “Укрводпроект”
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А1;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 208.
У колонці 17 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Ірпінське міжрайонне управління водного господарства, с.Гореничі, Шосе Житомирське, 21 км.

У таблиці 6.7. Графічні матеріали з відображенням об’єктів культурної спадщини:
У колонці 1 “№ з/п” вказується номер за порядком, наприклад:1, 2, 3 і т.д.
У колонці 2 “Адміністративно-територіальна одиниця” вказується назва адміністративно-територіальної одиниці (району, міста обласного значення або населеного пункту тощо), наприклад:смт. Борова Фастівський район Київська область.
У колонці 3 “Назва документу” вказується назва матеріалу, наприклад: Генеральний план земельної ділянки історичної забудови смт.Борова.
У колонці 4 “Масштаб” вказується числовий масштаб матеріалу, наприклад: 1:500.
У колонці 5 “Cистема координат” вказується система координат, наприклад: умовна.
У колонці 6 “Рік розробки” вказується рік розробки графічних матеріалів з відображенням об’єктів культурної спадщини, наприклад: 2003.
У колонці 7 “Гриф обмеження доступу” вказується гриф обмеження доступу, наприклад: “без грифу”.
У колонці 8 “Організація-розробник” вказується організація, яка розробила даний матеріал, наприклад: Архітектурно-планувальна майстерня №4 Гіпроград.
У колонці 9 “Кількість листів документу” вказується кількість листів містобудівної документації, наприклад: 1.
У колонках 10 та 11 “Паперовий вигляд” вказуються характеристики паперового матеріалу, а саме:
у колонці 10 “Формат” вказується формат паперу, наприклад:А1;
у колонці 11 “Фізичний стан матеріалу” вказується фізичний стан матеріалу, наприклад: задовільний або незадовільний.
У колонках 12, 13, 14, 15 та 16 “Електронний вигляд” вказуються основні характеристики матеріалу в електронному вигляді, а саме:
у колонці 12 “Роздільна здатність” вказується роздільна здатність растрового електронного зображення матеріалу. Роздільна здатність вказується у кількості точок на дюйм, наприклад: 300 dpi;
у колонці 13 “Палітра” вказується палітра кольорів матеріалу в електронному вигляді, наприклад: color, RGB;
у колонці 14 “Наявність прив’язки” вказується чи виконано трансформацію та прив’язку матеріалу: так або ні;
у колонці 15 “Формат” вказується формат файлу електронного зображення матеріалу, наприклад: *.TIF;
у колонці 16 “Розмір файлу”, вказується в мегабайтах, розмір електронного зображення, наприклад: 300.
У колонці 17 “Площа об’єкту культурної спадщини” вказується площа об’єкту у гектарах. наприклад: 0,2.
У колонці 18 “Місцезнаходження документу (організація та адреса)” вказується назва та адреса організації (установи), в якій знаходиться даний матеріал, наприклад: Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ та розвитку інфраструктури Фастівської районної державної адміністрації, м.Фастів, пл. Соборна,1.