По формі звернень, зазвичай до Головного управління Держкомзему у Дніпропетровській області та до територіальних органів Держкомзему надходять клопотання та заяви, рідше скарги. Громадяни можуть запитувати інформацію лише щодо себе або осіб, інтереси яких мають право представляти відповідно до закону.

Під час розгляду звернень громадян Головним управлінням Держкомзему у Дніпропетровській області інколи складно виявити дійсну нагальну для заявника проблематику, оскільки без документів, що стосуються порушеного у зверненні питання можливо надати роз’яснення не у повному обсязі, що є підставою для збільшення кількості звернень.

Дуже суттєвим фактором є своєчасність відповіді, отже, проводиться суворий облік і контроль за якість надання відповідей, терміни їх розгляду.

Основними питаннями, порушеними у зверненнях, скаргах, клопотаннях і пропозиціях є:

  • звернення щодо договірних зобов’язань ліцензованими землевпорядними організаціями;
  • звернення щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;
  • скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб територіальних органів Держкомзему та Центру ДЗК, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження землями відповідно до чинного законодавства, на дії суміжних землевласників та землекористувачів, заяви щодо вирішення земельних спорів, на дії орендарів щодо невиконання умов договорів оренди земельних ділянок;
  • про межові спори;
  • звернення щодо приватизації земельних ділянок;
  • запити про роз’яснення земельного законодавства;
  • щодо самовільного зайняття земельної ділянки.