На виконання статей 32 та 33 Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою», наказу Держкомзему від 03.03.2010 № 218 та наказів Головного управління Держкомзему у Дніпропетровській області №17 від 23.03.2010 та № 75 від 06.12.2012 у територіальних відділах Держкомзему у Дніпропетровській області належним чином налагоджена робота щодо функціонування Державного фонду документації із землеустрою та створення повного електронного реєстру документації із землеустрою та оцінки земель.

Наказом Головного управління Держкомзему у Дніпропетровській області від 23.03.2010 № 17 для присвоєння реєстраційних номерів кожній документації із землеустрою та складання реєстрів було визначено абревіатуру відповідно до 35 одиниць відділів (управлінь) Держкомзему у районах та містах Дніпропетровської області, а також встановлено класифікатор видів землевпорядної документації.
Станом на 7 травня 2013 року до електронного реєстру документації із землеустрою та оцінки земель з усіх районів та міст Дніпропетровської області занесено більше 211 тис. об’єктів (67%). З них : 9635 – проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,47 – проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, 17 – проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, 140 – робочі проекти землеустрою, 30057 – технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 162019 – технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, 124 – спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання, 2905 – матеріали земельно-оціночних робіт, 1462 – матеріали інвентаризації земель, 4366 – інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні. Завершення робіт із внесення до електронного реєстру планується на серпень 2013 року.

Начальник відділу землеустрою О.В. Бормотова