Відповідно до статті 2 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є: забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України; забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення; забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

Під час виконання основних завдань державного контролю за використанням та охороною земель протягом 2017 року державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області організували та здійснили 38 заходів державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів шляхом проведення перевірок, шляхом розгляду звернень юридичних і фізичних осіб та шляхом розгляду документації із землеустрою, пов’язаної з використанням та охороною земель.

Порушення були виявлені у результаті проведення 32 заходів державного контролю. За виявленими правопорушеннями державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області склали відповідні матеріали за результатами проведених заходів та вжили необхідні дії щодо притягнення винних осіб до відповідальності і припинення їх протиправної діяльності.

Під час здійснення державного контролю з питання дотримання вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області розглянули 786 рішень і розпоряджень щодо оформлення земельних ділянок.

Державні інспектори Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області опрацювали 112 звернень громадян та юридичних осіб та 24 листи правоохоронних органів і органів прокуратури Дніпропетровської області.

Керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області налагоджено дієву співпрацю з правоохоронними органами і органами прокуратури Дніпропетровської області для подальшої реалізації владних повноважень в сфері земельних відносин.