Вагомим напрямом і джерелом наповнення місцевих бюджетів є проведена  нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка є основою для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки, втрат лісогосподарського виробництва та інше.

Правові засади проведення оцінки земель визначені Законом України «Про оцінку земель».

Відповідно до статті 18 Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, проводиться незалежно від їх цільового призначення не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Періодичність проведення нормативної грошової оцінки земель повинна відповідати вимогам Закону.

Доводимо до Вашого відома, що 10 листопада 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року №1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» (опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» від 10.11.2021 – №216).

Зазначеною постановою затверджено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єктом нормативної грошової оцінки є земельні ділянки усіх категорій та форм власності в межах території територіальної громади (або її частини).

Таким чином, з 10 листопада 2021 року в Україні діє уніфікована методика визначення нормативної грошової оцінки земель усіх категорій незалежно від їх місця розташування (в межах населеного пункту, або поза ними). Це дає можливість  виготовляти технічну документацію нормативної грошової оцінки земель як всієї громади, так і її частини, і окремого населеного пункту.

Результати оцінки вноситимуться до геоінформаційної системи Державного земельного кадастру, що дозволить потім швидко надавати інформацію щодо нормативної грошової оцінки земель усім зацікавленим особам.

Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах всієї території територіальної громади дозволить:

1) оновити базу для справляння плати за землю на всю територію територіальної громади;

2) уникнути необхідності витрат коштів і часу для розроблення та затвердження окремих технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

3) формувати витяги із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки автоматизовано програмним забезпеченням Державного земельного кадастру та швидко отримувати такі витяги в кабінеті електронних сервісів Держгеокадастру екстериторіально;

4) уникнути недоліків, помилок, можливих негативних наслідків та корупційних ризиків при формуванні витягів із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок при автоматичному формуванні програмним забезпеченням Державного земельного кадастру;

5) спростити процес набрання чинності рішеннями органів місцевого самоврядування про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади, оскільки рішення набиратиме чинності на всю територію територіальної громади;

6) спростити отримання інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки при формуванні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, оскільки після внесення інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, програмне забезпечення зможе автоматично сформувати інформацію про таку оцінку;

7) спростити та пришвидшити укладання договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, що розташовані за межами населених пунктів, в тому числі на конкурентних засадах, уникнувши необхідності у проведенні оцінки та очікуванні набрання чинності рішенням органів місцевого самоврядування про затвердження такої оцінки;

8) встановити ставки земельного податку та орендної плати для земельних ділянок всіх категорій земель без застосування значення одного гектара нормативної грошової оцінки ріллі по області у якості альтернативи у разі, якщо нормативна грошова оцінка земельних ділянок не проведена;

9) забезпечити стабільні надходження від плати за землю до місцевих бюджетів за земельні ділянки всіх категорій земель;

10) чітко визначити недонадходження до місцевих бюджетів від прийнятих рішень, щодо наданих пільг із сплати земельного податку;

11) збалансувати надходження до місцевих бюджетів та ефективніше здійснювати розпорядження земельними ділянками в межах наданих повноважень.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з пунктом 271.2 статті 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

З метою забезпечення вимог чинного законодавства, збільшення надходжень коштів від плати за землю до місцевих бюджетів рекомендуємо при формуванні місцевого бюджету передбачити кошти на проведення нормативної грошової оцінки земель, в тому числі населених пунктів та укласти договори з юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій”, на проведення зазначених робіт.

Разом з тим просимо, в рамках співпраці, надавати посадовим особам структурних підрозділів Головного управління необхідну для виконання покладених на них завдань інформацію щодо коштів, передбачених у бюджетах на проведення нормативної грошової оцінки земель, рішень про проведення такої оцінки, стану укладання договорів із розробниками відповідної технічної документації.