Щороку в жовтні стартує оцінювання результатів діяльності державних службовців. При проведенні заходів контролю Управлінням контролю за реалізацією права на державну службу НАДС виявлено, що за результатами оцінювання державних службовців за 2020 рік встановлювались «відмінні» оцінки. Втім, премія зазначеним «відмінникам» не виплачувалась. Тобто не було дотримано вимог частини дев’ятої статті 44 Закону України «Про державну службу».

Частиною дев’ятою статті 44 Закону України «Про державну службу» встановлюється, що державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону.

     Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), зокрема, пункт 4 розділу 2 визначає порядок визначення розміру такого преміювання, а саме:

  • преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців відповідного державного органу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році. Зазначена премія нараховується незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці, в якому вона виплачується.

Тому, звертаємо увагу керівників державної служби та служб управління персоналом державних органів влади на неухильне дотримання вимог законодавства в частині преміювання державних службовців, які отримують відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.