Значна кількість мешканців сільських населених пунктів є власниками земельних часток (паїв), право на які вони набули відповідно до Указу Президента України від 08.08.1995 № 720/95 “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”.

Відповідно до цього ж Указу право на земельний пай засвідчується сертифікатом. Його власник має право володіти та користуватися своїм паєм. Оскільки сертифікат засвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки (а не право на саму ділянку), то цей документ не визначає меж земельної ділянки, а вказує лише його площу в умовних кадастрових гектарах і вартість (у гривнях).

Оформлення права власності на земельну ділянку регламентовано Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”.

Отже, для оформлення права власності на земельну ділянку (пай) необхідно здійснити такі дії:

  • Звернутися до відповідної сільської, селищної міської ради (якщо земельна ділянка знаходиться у межах населеного пункту) або до відділу Держгеокадастру  (якщо земельна ділянка розташована за межами населених пунктів) із письмовим клопотанням про передачу у власність відповідної земельної ділянки та надання дозволу на розробку проєктної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). До заяви необхідно додати: копію сертифіката за земельну частку (пай), копію свідоцтва про вступ у спадщину або нотаріально посвідчений договір про набуття права власності на земельну частку (пай) або рішення суду про визнання права власності на земельну частку (пай).
  • Звернутися до землевпорядної організації та укласти договір на розробку проєктної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
  • Зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) з присвоєнням їй кадастрового номера. За результатами реєстрації видається Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
  • Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення земельної ділянки у власність, додавши до клопотання витяг з Державного земельного кадастру.
  • Отримавши рішення про затвердження проєктної документації зареєструвати право власності на земельну ділянку. За результатами реєстрації отримати Витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме земельну ділянку (пай).