Ha адресу Головного управління Держгеокадастру y Дніпропетровській області надійшло 107 запитів на публічну інформацію: поштою (59), електронною поштою (48), телефоном (0), факсом (0), на особистому прийомі (0), за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (CEB) (0).

Зокрема, з них:

17 – надіслано з Держгеокадастру України через систему електронного документообігу “Автоматизована система управління документами ДОК ПРОФ СТЕП 3”;

0 – надіслано з міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

0 – надіслано місцевою владою;

0 – надіслано місцевою адміністрацією;

55 – від фізичних осіб;

35 – від юридичних осіб;

0 – від об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

За запитами, шо надійшли на адресу Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, запитувачам надано вичерпні відповіді та роз’яснення у визначені Законом терміни.